OPEN CALL
LOGIN
REGISTER
FEATURED WORKS
ARTISTS
EXHIBITIONS
E-MAGAZINES
THE GALLERY
Photography Never Lies
May 23, 2024
คนส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ว่า ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่สะท้อนความเป็นจริง และความเป็นไปต่างๆ อย่างตรงไปตรงมามากที่สุด ช่างภาพบันทึกแสงที่ตกกระทบวัตถุ เรื่องราว สถานการณ์ แล้วจึงผลิตออกมาเป็นภาพถ่ายทำให้เกิดชุดความจริงที่มีความสำคัญในแง่ข่าวสาร การศึกษา ประวัติศาสตร์ กระทั่งกระบวนการยุติธรรมเองยังใช้ภาพถ่ายประกอบการพิจารณาเพื่อแสวงหาข้อยุติในหลายๆ เรื่อง

หากแต่อันที่จริงแล้วสิ่งที่ประกอบเป็นงานภาพถ่ายสักชิ้นนั้น คือข้อมูลที่ไหลผ่านหลากหลายชั้นความคิด มายาคติ ชั้นตอนวิธี รวมทั้งกลไกที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และคัดเลือกภาพถ่ายชิ้นนั้นๆ ออกมา ซึ่งไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่หลายคนคิด แล้วภาพถ่ายที่พวกเรากำลังมองเห็น ยังสะท้อนความจริงได้เหมือนเดิมหรือไม่ ความจริงที่พวกเรากำลังรับรู้ คือความจริงในรูปแบบใด และเป็นของใครกันแน่

การสถาปนาอำนาจขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเกินจินตนาการ สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เกือบจะไร้ขีดจำกัด การพัฒนารูปแบบความคิดให้มีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สิ่งเหล่านี้แทรกซึมเข้าไปในทุกๆ ส่วนของสังคม ผู้คนต่างมีมุมมองที่ต่างกันออกไป ทั้งต่อต้านและยอมรับ ในพื้นที่ของศิลปะภาพถ่ายก็เช่นเดียวกัน ที่เกิดแรงกระเพื่อมระลอกใหญ่ มีทั้งศิลปินภาพถ่ายที่หยิบเอาความสามารถของพวกมันมาประยุกต์ใช้ ทั้งปัญญาประดิษฐ์, AR/VR, หรือเทคโนโลยีล้ำหน้าอื่นๆ และศิลปินที่ยังคงใช้กระบวนการการทำงานศิลปะภาพถ่ายแบบดั้งเดิม เช่น การถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจก การถ่ายภาพที่สร้างจากชิ้นงานจริง สถานที่จริง และมนุษย์จริงๆ 


The Electrician © Boris Eldagsen


THE SEVEN CIRCUITS OF A PEARL © Ioanna Sakellaraki


Masters © Manit Sriwanichpoom


Ballistics,Barrels © Piyatat Hemmatat

นิทรรศการ “ภาพถ่ายไม่โกหก” เป็นดังการยกเอาวลีที่ดูคล้ายจะตัดสินในทีมาเป็นตัวตั้ง หากแต่เปิดเส้นทางใหม่ๆให้ได้ฉุกคิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่ถูกนำเสนอผ่านผลงานภาพถ่าย รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่ปรากฏในนิทรรศการว่าจะเห็นต่าง หรือคล้อยตามถ้อยแถลงนั้น ศิลปินต่างหยิบยื่นผลงานที่สร้างด้วยกรรมวิธีมากมาย ราวกับเชื้อเชิญให้เดินผ่านประตูกลเข้าไปค้นพบข้อเท็จจริงอันแสนคลุมเครือ แฟนตาซี การผนวกเอางานที่สร้างด้วยโลกเสมือนและโลกจริง ผลักให้การรับรู้ของเราถูกตั้งคำถามว่า ต่อไปจะสามารถเชื่อสิ่งที่มองเห็นได้อีกหรือไม่ รวมถึงการบิดงอของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การจัดการทางด้านสังคม หรือข้อกฎหมายที่กำลังถูกท้าทาย และต่อรองในอนาคตที่กำลังจะมาถึง แต่ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังความสามารถของเทคโนโลยี หรือการสร้างงานภาพถ่ายที่อาศัยความเป็นมนุษย์อย่างยิ่งยวด เหล่าศิลปินยังคงเดินหน้าผลิตงานภาพถ่ายที่มีสาระสำคัญในเรื่องแนวคิด รูปแบบ กระบวนการที่สะท้อนยุคสมัยอันอุดมไปด้วยความโกลาหล และแตกต่างหลากหลาย อีกทั้งยืนกรานในอุดมการณ์ที่แน่วแน่ว่า งานของพวกเขานั้นแสดงออกถึงชุดความคิดชุดหนึ่งเสมอมานั่นคือ ความจริงไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งที่จะผูกขาดไว้แต่ผู้เดียว มันไม่เคยจีรังยั่งยืน และพร้อมที่จะวิวัฒน์หรือล้มครืนได้ตลอดเวลา เล่นล้อไปกับเกลียวคลื่นแห่งยุคสมัยที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปอย่างไม่จบสิ้น


MACHT © Patrik Budenz and Birte Zellentin


Cypress Slope © Leslie Shang Zhefeng

Most people believe that Photography is a tool that most straightforwardly reflects reality and various possibilities. Photographers record light that hits objects, stories, and situations and then produce them as photographs, creating truths essential in telling stories in news, education, and history. Even the judicial process uses photographs to reach resolutions in many matters.

Contrary to popular belief, photography is not a simple tool that straightforwardly reflects reality. It is a complex intertwined of ideas, myths, algorithms, and mechanisms that contribute to its creation. Selecting a particular photograph is a nuanced process, far from the simplicity many assume. This complicated process raises questions about the truthfulness of the images we observe daily. Can they still reflect reality as they once did? What is the nature of this truth? And whose truth does it conform to?

As we witness the power of artificial intelligence and technological advances faster than we can imagine, new possibilities and unlimited accessibility to knowledge are initiated. This unprecedented reshaping, more efficient than humans, is transforming every part of society, leading to many debates among supporters and protesters. This includes the realm of photographic art, with a significant ripple effect. Some photography artists have embraced these technological advancements, while others continue to use traditional photographic art processes such as the collodion process. Photography, at its core, remains based on real objects, real places, and real people.


Imaginated Images © Maria Mavropoulou


Trails of Absence © Sai ▇▇▇


Resonances of the Concealed © Napasraphee Apaiwong

The exhibition “Photographs Never Lies” is not a judgmental statement but a thought-provoking one. It invites us to think and reflect on what is presented through photographic works, including various media appearing in the exhibition that will be seen differently or conform to that statement. Artists have produced works using various methods as if inviting us to walk through a trapdoor and discover obscure facts. Integrating works created with the virtual and real worlds, reflecting the uncertainty that lies before our eyes, including distortion of historical data, social norms, and legal issues that are being challenged and raising the upcoming future.

But whether using the power of technology or creating photographic work that relies heavily on humanity, artists continue to produce images that capture ideas, forms, and processes that reflect an era full of chaos and difference. Moreover, they insist on a firm ideology that their work has always expressed one set of ideas: Truth is not a matter for anyone to hold a monopoly on. It never lasts and is ready to evolve or collapse at any time, along with the endless waves of the era.


The Myth of Tropical Jungle © Pumipat Usapratumban

Variations of a Hill op.1 © Miti Ruangkrity


Singapore Crocodile 1930s © Robert Zhao Renhui


ENTRAPMENT © Tanapol Kaewpring

PHOTOGRAPHY NEVER LIES
A photographic group exhibition

Artists
Boris Eldagsen
Leslie Shang Zhefeng
Ioanna Sakellaraki
Manit Sriwanichpoom
Maria Mavropoulou
Miti Ruangkritya
Napasraphee Apaiwong
Patrik Budenz and Birte Zellentin
Piyatat Hemmatat
Pumipat Usapratumban
Robert Zhao Renhui
Sai ▇▇
Tanapol Kaewpring

Curator
Akkara Naktamna

Date : 30 May 2024 - 08 September 2024
Location: Main Exhibition Gallery, 7th Floor
Organized by Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
Opening reception May 30th, 2024 5.00 PM