OPEN CALL
LOGIN
REGISTER
FEATURED WORKS
ARTISTS
EXHIBITIONS
E-MAGAZINES
THE GALLERY
Young = LIGHT
"เด็ก(เยาวชน)คืออนาคตของชาติ" ประโยคที่ใครๆก็เคยได้ยิน ผมเป็นเปรียบเเสงใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาที่จะพัฒนานาประเทศ เป็นบางครั้งเยาวชนในวัยเรียนได้นั้น ได้เผชิญทำให้เกิดเเรงกดดันมหาศาล จากระบบการศึกษาที่มีความเหลื่อมล้ำ เเละเเรงกดดันจากความต้องการทำให้ตนเองได้รับการยอมรับจาก ครอบครัวครัว เพื่อน สังคม

Phanwit Pookitsana (Phak) An independent photographer who is fascinated in art