OPEN CALL
LOGIN
REGISTER
FEATURED WORKS
ARTISTS
THE GALLERY
Atheist
การนับถือ ศาสนา คือสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด แต่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลือกมาเอง ทำให้ความเชื่อนี้คือสิ่งจำเป็น(หรือสำคัญ)กับเราในวัยเด็ก พอโตมาความเชื่อของเราก็เริ่มลดลง เหมือนกับ ขนม ที่เราจะเลือกหยิบกินในบางอย่าง หรือ วัตถุ สัญลักษณ์ ที่เราจะนับถือในสิ่งที่เราเชื่อ

ชื่อพีรวิชญ์ ศรีสวัสดิ์ เกิดที่จังหวัดชลบุรี แต่อาศัยอยู่ที่พัทยา เรียนวิชาถ่ายภาพที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ